Maaliskuun aiheena kirjallisuusterapia

Maaliskuun kuukausitapaamisessa puhuttiin kirjallisuusterapiasta. Aiheesta piti alustuksen Birgitta Huisman-Laine, joka on valmistunut Helsingin yliopiston alaisista kirjallisuusterapian perusteet -opinnoista vuonna 2013. Hän on pohjakoulutukseltaan sosionomi (AMK) ja tekee parhaillaan gradua psykoterapian maisterinkoulutusohjelmassa. Huisman-Laine toimii perhekotivanhempana ja on aiemmin työskennellyt VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n Saumuri-hankkeessa. Hän on työskennellyt erityisesti väkivaltaa elämässään kohdanneiden kanssa yhteensä kuusitoista vuotta.

Kirjallisuusterapia kuuluu luoviin terapioihin ja se on saanut vaikutteita psykodraamasta. Sitä käytettiin aluksi mielenterveystyössä, mutta nykyään myös kirjastoissa, oppilaitoksissa, harrastuspiireissä, kasvatus- ja sosiaalialalla, ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä jne. Kirjallisuusterapiassa hyödynnetään olemassa olevaa kirjallisuutta ja kirjoitetaan luovasti. Kirjoitusten jakaminen on keskeistä: terapia toimii sitä kautta, että oma teksti luetaan ääneen ja ryhmän jäsenet ja ohjaaja kertovat, mitä ajatuksia se heissä herättää.

Birgitta Huisman-Laine kertoi meille tavoista, joilla hän on hyödyntänyt kirjallisuusterapiaa omassa työssään ja opiskelussaan. Saimme myös tutustua terapiakortteihin ja muuhun materiaaliin, jota terapiassa voi käyttää apuna.